top of page

Tjänster – Vi erbjuder spetskompetens och expertis inom flera områden.

DASU Ingenjörsbyrå är branschledande på ett flertal områden ocherbjuder konsultation  inom kontraktshantering och beskrivnings-metodik för anläggningsbranschen

KONSULTUPPDRAG

DASU Ingenjörsbyrå erbjuder second opinion av mängdförteckningar baserade på MER Anläggning. Med second opinion avses en granskning (andra åsikt) av din mängd-förteckning för att kvalitetssäkra dess innehåll. 

SECOND OPINION

UTBILDNING

DASU erbjuder utbildningar och E-kurser inom:

  • AMA, RA och MER Anläggning

  • AMA AF 12

  • Kontraktshantering och beskrivningsmetodik

  • FU Totalentreprenad

HANDLINGSFÖRTECKNING

DASU Ingenjörsbyrå erbjuder upprättande av handlingsförteck-ningar  för utförandeentreprenad och totalentreprenad inom anläggningsbranschen. Detta ska göras i inledningen av ditt uppdrag för att sätta målbilden för projektet.

Kontakta oss

Tack för att du kontaktat oss!

Streck.png
bottom of page