top of page

Vi är specialister inom kontraktshantering och beskrivningsmetodik

DASU utbildning_1.png
Fästpunkt 1

DASU Ingenjörsbyrå är ett kunskaps-företag som är specialiserade på kontraktshantering, beskrivningsmetodik

och utbildningar inom anläggnings-branschen. Vi har lång erfarenhet av upprättande av förfrågningsunderlag samt

tolkningar av kontraktshandlingar, både vad gäller utförandeentreprenader och totalentreprenader .

OM DASU

DASU Ingenjörsbyrå verkar som sek-torsutredare av mät- och ersättnings-

reglerna åt Svensk Byggtjänst, samt sitter med i deras referensgrupp AMA Anläggning. Vidare arbetar vi med att utveckla bland annat Trafikverkets

TB för TE. 

Pågående uppdrag

Nedan följer ett axplock av pågående uppdrag

Trafikverket_logga.png

DASU har uppdrag åt projekt Västlänken & Olskroken planskildhet som kontraktsstöd.


DASU stödjer projektet i kontraktuella inriktningsbeslut, underrättelsehantering samt att ge utbildning åt beställarorganisationen.

Kontraktsstöd Västlänken & Olskrokens planskildhet, VO Stora Projekt

Trafikverket_logga.png

DASU har uppdrag åt VO Investering som kontraktsstöd för ämnesområdet kontraktshantering och beskrivningsmetodik.


DASU stödjer VO Investering i kontraktuella inriktningsbeslut, underrättelsehantering samt att ge utbildning åt beställarorganisationen.

Kontraktshantering & Beskrivningmetodik, VO Investering

Svensk_byggtjänst_logga.png

Revidering AMA, RA och MER Anläggning 23

DASU har uppdrag åt Svensk Byggtjänst som biträdande sektorsutredare för MER Anläggning 23 att utreda förändringar och utveckling av det branschgemensamma regelverket MER Anläggning.

Svensk Byggtjänst uppdaterar AMA, RA och MER Anläggning tillsammans med branschen var tredje år.

Kontakta oss

Tack för att du kontaktat oss!

Streck.png
bottom of page