top of page

Vi är specialister inom kontraktshantering och beskrivningsmetodik

DASU utbildning_1.png
Fästpunkt 1

DASU Ingenjörsbyrå är ett kunskaps-företag som är specialiserade på kontraktshantering, beskrivningsmetodik

och utbildningar inom anläggnings-branschen. Vi har lång erfarenhet av upprättande av förfrågningsunderlag samt

tolkningar av kontraktshandlingar, både vad gäller utförandeentreprenader och totalentreprenader .

OM DASU

DASU Ingenjörsbyrå verkar som sek-torsutredare av mät- och ersättnings-

reglerna åt Svensk Byggtjänst, samt sitter med i deras referensgrupp AMA Anläggning. Vidare arbetar vi med att utveckla bland annat Trafikverkets

TB för TE. 

Pågående uppdrag

Nedan följer ett axplock av pågående uppdrag

Trafikverket_logga.png

DASU har uppdrag åt projekt Västlänken & Olskroken planskildhet som kontraktsstöd.


DASU stödjer projektet i kontraktuella inriktningsbeslut, underrättelsehantering samt att ge utbildning åt beställarorganisationen.

Kontraktsstöd Västlänken & Olskrokens planskildhet, VO Stora Projekt

Trafikverket_logga.png

DASU har uppdrag åt VO Investering som kontraktsstöd för ämnesområdet kontraktshantering och beskrivningsmetodik.


DASU stödjer VO Investering i kontraktuella inriktningsbeslut, underrättelsehantering samt att ge utbildning åt beställarorganisationen.

Kontraktshantering & Beskrivningmetodik, VO Investering

Kontakta oss

Tack för att du kontaktat oss!

Streck.png
bottom of page