top of page
Handlingsförteckning_bild.png
RUNDAD_BAKGRUND_BLÅ.png
RUNDAD_BAKGRUND_BLÅ.png

Handlingsförteckning –

Vi hjälper dig sätta målbilden för ditt projekt.

HANDLINGS-FÖRTECKNING

DASU Ingenjörsbyrå erbjuder upprättande av handlingsförteckningar inom anläggnings-branschen, både för utförandeentreprenad och totalentreprenad. Detta ska göras i inledningen av ditt uppdrag för att sätta målbilden för projektet.

Du skickar din förfrågan om upprättande av handlingsförteckning till DASU där det framgår entreprenadform, typ av projekt, omfattning etc. Vi återkommer därefter med ett förslag på handlingsförteckning utifrån er information.

 

Uppföljningsmöte bokas för genomgång av förslaget samt eventuella justeringar.

Kontakta oss

Tack för att du kontaktat oss!

Streck.png
bottom of page