top of page
RUNDAD_BAKGRUND_BLÅ.png
Ingengörer (kopia).png
RUNDAD_BAKGRUND_BLÅ.png

SECOND OPINION

Second Opinion –

Av mängdförteckningar 

baserade på MER Anläggning

DASU Ingenjörsbyrå erbjuder second opinion av mängdförteckningar baserade på MER Anläggning. Med second opinion avses gransk-ning (en andra åsikt) av din mängdförteckning för att kvalitetssäkra dess innehåll. 


Du skickar din upprättade mängdförteckning till DASU som går igenom dokumentet och skickar tillbaka det med kommentarer. Uppföljningsmöte bokas för genomgång av kommentarer och rådgivning hur dessa bör hanteras.

 

Kontakta oss

Tack för att du kontaktat oss!

Streck.png
bottom of page